Státní svátky

1.ledenNový rok
6. leden Theofanie (náboženský svátek „žehnání vod“)
únor / březen Čisté pondělí (pohyblivý svátek, začátek půstu před Velikonocemi)
25. březenDen řecké nezávislosti (zahájení bojů proti turecké nadvládě - rok 1821)
březen / duben Velikonoční svátky (Velký pátek a Velikonoční pondělí – jsou stejně jako u nás pohyblivé a stanovují se dle pravoslavného kalendáře)
1. květen Svátek práce
květen / červenSvatodušní svátky („Den Ducha svatého“ – pohyblivý svátek, který následuje po Velikonocích a znamená seslání Ducha svatého po Ježíšově nanebevzetí)
15. srpen Svátek Nanebevzetí Panny Marie (den, kdy se Řekové vrací na místa, odkud pocházejí)
28. říjen Den Ochi (Den „Ne“ – den, kdy Řekové odmítli italské ultimátum, které vyžadovalo právo vstupu a přechod fašistických vojsk - rok 1940)
25. a 26. prosinec Vánoční svátky

Festivaly a jiné oslavy

Kromě oslav státních svátků se v Řecku a na jeho ostrovech v průběhu roku koná také mnoho místních oslav. Patří k nim především oslavy na počest patronů a světců jednotlivých vesnic či měst, které probíhají nejčastěji v létě. Dále se v Řecku konají festivaly oslavující řeckou kulturu a slavnosti úrody (např. vína). Při těchto oslavách lidé připravují pokrmy a nápoje založené právě na dané úrodě, baví se, tančí a zpívají.

Největšími oslavami však bývají církevní svátky v období Velikonoc, dále svátek Nanebevzetí Panny Marie připadající na 15. srpna a v době půstu před Velikonocemi také Karneval. Lidé se veselí, hodují, tancují a samozřejmě se převlékají do různých kostýmů. Dalším velkým církevním svátkem jsou Vánoce. Oslavy začínají již 40 dní před Vánoci. V tomto období se k jídlu podává tzv. boží chléb, řecky „christopsomo“. Samozřejmostí jsou vánoční trhy. Velkolepými oslavami jsou v Řecku také oslavy Nového roku.

Každá lokalita má vlastní místní slavnosti. Například v oblasti hlavního města a jeho okolí probíhá slavný Festival Athény a Epidaurus. Jde o oslavu múzických umění. Festival se koná již více než 50 let v letních měsících. Festivalu se účastní mnoho slavných umělců a na jeho programu je klasická hudba, opera, tanec i divadlo. Představení probíhají na různých místech Athén i jejich okolí, jako např. v antickém divadle v Epidauru, amfiteátru Odeona Heroda Attického nebo v koncertních sálech.

Článek pro vás napsal:
Aktualizováno: 2.7.2024