Odškodnění

Srovnání cestovního pojištění

Sjednejte nejvýhodnější cestovní pojištění online.

Odškodnění

Odškodnění

Věděli jste o tom, že při zpoždění letadla máte právo na odškodnění až do výše 600 EUR a to až 3 roky zpětně? A že při nedodržení toho, co vám cestovní kancelář slibovala, máte nárok na slevu? To se týká i znečištěného bazénu, hmyzu na pokoji nebo nekvalitní stravě. Zkrátka pokud není dodrženo to, co vám na začátku bylo slibováno. Společně se podíváme na to, na co máte právo a jak to případně řešit.

Reklamace dovolené

V případě, že pokoj nebo cokoliv jiného není dle vašich představ, neváhejte se obrátit na recepci, nebo na vaší delegátku. Spoustu problémů může vzniknout z pouhého nedorozumění, nebo není těžké je odstranit. Rovněž je třeba vycházet z toho, co si člověk zakoupil – pokud dovolenou ve 2 hvězdičkovém hotelu, lze vyžadovat čistotu a fungující vybavení, ale ne vlastního lokaje :).

Někdy se ale může stát to, že CK zakoupí horší pokoje za lepší cenu a čeká, že ji to u klientů projde. Pokud se už ale podobná situace stane, je na místě to nenechat být a krom recenze to řešit s tím, že požadujete slevu z dovolené, protože neodpovídala tomu, co jste si koupili.

Co vše můžete reklamovat?

 • Jiný hotel. Zkažené či nepoživatelné jídlo.
 • Nižší počet hvězdiček. Chybějící či znečištěný bazén. Plíseň a hmyz na pokoji
 • Chybějící zařízení.
 • Nedodržení All Inclusive.
 • Špinavá pláž, rámus, zápach atd.

Na reklamaci máte právo do 30 dní od skončení zájezdu. Důležité je problém co nejlépe zdokumentovat, nafotit/nahrát a následně se obrátit na CK s reklamací. Pokud vám nevyhoví, můžete se obrátit na službu Claimcloud. Funguje to tak, že jim vůbec nic neplatíte a oni si vezmou až případná procenta z vysouzené částky. Nic tedy neriskujete.

Každopádně s reklamací neváhejte a trvejte na svých právech. Jen to přispěje ke zkvalitňování služeb v cestovním ruchu.

Reklamace v letecké dopravě

Nároky vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU a platí pro všechny občany Evropské unie a vztahují se na všechny lety. Tedy i pokud si koupíte letenky z Wroclavi do Varšavy za 150 Kč a let bude mít výrazné zpoždění vinou dopravce, máte právo na odškodnění 250 Eur.

O odškodnění si musíte říct, jen vzácně vám aerolinka dá odškodnění sama od sebe a sám jsem se s tím ještě nesetkal. Zvlášť nízkorozpočtové aerolinky vás často se žádostí o odškodnění nevyhoví a budou spoléhat na to, že to k soudu nedáte. Pokud tak učiní, je rozumné dát případ firmě Claimcloud. Celá služba je zdarma a teprve pokud případ vyhrají, vezmou si provizi z vysouzených peněz. Nemusíte se tak o nic starat. Pokud neuspějí, nebude vás to nic stát.

Zpožděný let

Byl Váš let zpožděn o tři hodiny a více? Podle nařízení EU máte nárok na finanční kompenzaci.

 • 250 EUR pokud je let opožděn o 3 hodiny a více a délka letu je kratší než 1500 km
 • 400 EUR pokud je let opožděn o 3 hodiny a let je dlouhý 1500 – 3500 km
 • 600 EUR pokud je let opožděn o 3 hodiny a více a délka letu je větší než 3500 km

Nárok na finanční kompenzaci dle EU zaniká v případě tzv. mimořádných okolností, např. špatné počasí, stávka na letišti, nepokoje v konečné destinaci či srážka s ptákem. POZOR ale na výmluvy leteckých společností, které často stav mimořádné události schválně chybně uvádějí, aby nemusely kompenzace cestujícím vyplácet.

Krom toho máte u zpoždění delší jak dvě hodiny právo na občerstvení zdarma.

Zrušený let

Pokud byl Váš let zrušen, máte nárok nejen na vrácení peněz za letenku, ale také na finanční kompenzaci podle nařízení Evropské unie.

 • 250 EUR v případě letu do 1.500 km
 • 400 EUR na letu v EU od 1.500 km nebo letu mimo EU v délce 1.500 – 3.500 km
 • 600 EUR v případě letu 3.500 km a více

Nárok na finanční kompenzaci dle EU zaniká v případě tzv. mimořádných okolností, např. špatné počasí, stávka na letišti, nepokoje v konečné destinaci či srážka s ptákem. POZOR ale na výmluvy leteckých společností, které často stav mimořádné události schválně chybně uvádějí, aby nemusely kompenzace cestujícím vyplácet.

Odepření nástupu na palubu letadla

Pokud Vám byl odepřen nástup na palubu proti vaší vůli, máte nárok na finanční kompenzaci podle nařízení Evropské unie.

 • 250 EUR v případě letu do 1.500 km
 • 400 EUR na letu v EU od 1.500 km nebo letu mimo EU v délce 1.500 – 3.500 km
 • 600 EUR v případě letu 3.500 km a více

Letecká společnost je povinna Vám také vrátit peníze za letenky.

Přesměrování letu na jiné letiště

Pokud byl Váš let přesměrován na jiné letiště, nese letecký dopravce náklady, které Vám vznikly při přepravě na původní místo příletu.

Jestliže se o přesměrování dozvíte ještě před nástupem na palubu, máte právo let odmítnout a po dopravci požadovat vrácení peněz za letenky.

Ztracené nebo poškozené zavazadlo

Jestliže Vám letecký dopravce ztratí nebo poškodí zavazadlo, je povinen nahradit vzniklou škodu. Zde je stanovena maximální výše, kterou po letecké společnosti můžete požadovat. Jedná se o 1 220 EUR na jedno zavazadlo.

POZOR: Situaci je nutné začít řešit ihned na letišti a následně do 7 dnů podat písemnou žádost o náhradu škody u aerolinky.