Jazyk, společnost, kultura a historie

Jak se ve Španělsku domluvím?

Úředním jazykem ve Španělsku je španělština, v Katalánsku či na Mallorce však lidé mluví spíše katalánštinou, která se od španělštiny trochu liší. Vyjma vyloženě turistických letovisek můžete mít problém domluvit se anglicky, vyplatí se proto naučit pár základních frází.

Náboženství

Španělé jsou silně věřící a ke katolické víře se hlásí více než 80 % obyvatel.

Historie Španělska

Dějiny území, na kterém se rozkládá dnešní Španělsko, sahají do dob hluboké minulosti, nicméně země, tak jak se přiblížila dnešnímu uskupení, vznikla až o mnoho tisíciletí později.

Během několika generací se na Pyrenejském poloostrově vystřídaly kmeny Iberů, Keltů, Féničanů, Vizigótů, Maurů, nebo Řeků. Všechny tyto národy velmi ovlivnily vývoj země a její kulturu. Dlouhá století bylo toto území pod vlivem muslimů, jejichž síla byla oslabena až kolem roku 1000. Toho se chopili křesťané ze severní části poloostrova a vynaložené úsilí vygradovalo rokem 1492, kdy padla Granada, poslední maurský stát, a vznikly tak základy samostatného Španělska. 

Španělsko jako celek vzkvétalo, mořeplavec Kryštof Kolumbus objevil Nový svět a vliv země nejen v Evropě, ale i po celém světě byl na vrcholu. Tento čas však netrval věčně. Během mnoha válek za vlády Habsburků byla většina z bohatství země rozhýřena a opakované porážky měly za důsledek celkový úpadek Španělska.

Nepokoje pokračovaly i po další staletí. Země se bránila proti Napoleonským tažením a stovky tisíců životů bylo zmařeno během občanské války. Napětí vyvrcholilo nastolením diktatury pod taktovkou generála Francisca Franka, která trvala až do jeho smrti v roce 1975. Ještě v tom samém roce se Španělsko začalo ubírat cestou demokracie, ve které pokračuje až do dnešních dní.

Akvadukt, Segovia

Kultura

Zvyklosti a kultura se ve Španělsku velmi liší dle regionu a velký vliv na nynější charakter země má především bohatá historie této oblasti. Díky množství kmenů a národů, které se na území dnešního Španělska vystřídaly, můžeme obdivovat monumentální památky, přírodní bohatství i moderní světová díla. 

Španělština je nejhojněji používaným světovým jazykem a Španělsko rovněž vyniká i množstvím památek, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Spain

Co je typické pro Španělsko

Španělsko je zemí kastanět, olivového oleje, býčích zápasů a flamenga. Především býčí západy jsou ale pro řadu Španělů velmi kontroverzním tématem. Někteří je vnímají jako součást kultury, která by měla být zachována, pro jiné jde o naprosto nepřijatelnou zábavu. Během konverzace tak buďte opatrní a totéž se týká i názorů na politiku či náboženství.

Pro Španělsko je typický i celkový životní styl. Nikam se nespěchá, není výjimkou odkládat povinnosti na "někdy" a celý den, rozdělený odpolední siestou, je o několik hodin posunutý, aby se obyvatelé i turisté mohli bavit až do pozdních nočních hodin.

Co se týče gastronomie, perlou v lokální produkci je především kvalitní červené víno a luxusní šunka - ideální kombinace pro malé občerstvení, tzv. tapas, na které ve Španělsku narazíte na každém rohu.

Článek pro vás napsal:
Aktualizováno: 23.5.2024