Průvodce / Afrika / Egypt / Jazyk, společnost, kultura a historie

Jazyk, společnost, kultura a historie

Jak se v Egyptě domluvím?

Úředním jazykem v Egyptě je arabština. Ve většině hotelových resortů se však bez problému domluvíte anglicky, francouzsky, německy i rusky. Personál ve většině případů ovládá alespoň základy hned několika jazyků, takže častokrát zaslechnete i češtinu.

O Egypťanech

Důležitou roli v životě každého Egypťana hraje rodina, Egypťani jsou silně rodinně založeni a svoji rodinu ctí. Obyvatelé Egypta jsou muslimové, takže podobně jako v jiných arabských zemích, dodržují islámská pravidla. Egypťané jsou velmi ochotní, ale za každou, ať už sebemenší službu, očekávají spropitné (tzv. bakšiš). Při neposkytnutí spropitného se můžete setkat s neochotou a nízkou kvalitou služeb.

Většina obyvatel Egypta žije podél řeky Nilu. Zbývající plocha země, která je pokryta pouští - Sahara, je osídlena pouze řídce.

Společenská etiketa a zvyky v Egyptě

V Egyptě, jako ve většině arabských zemí, je doporučeno dodržování místních zvyků, dbát na vhodné oblékání, a to zejména u dívek a žen. Mimo hotelový resort se nedoporučuje nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. Jestliže se vydáte mimo hotel doporučujeme mít zahalená ramena a kolena, vyhnete se tak nepříjemným pohledům. 

Mimo resort je za nevhodné považováno také pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé, v Evropě zcela běžné, společenské projevy, jako je vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.

Jestliže se vydáte na tržiště či do různých prodejem suvenýrů nezapomeňte smlouvat. Smlouvání v Egyptě je zcela běžné a obchodníci na něj vyloženě čekají, můžete tak ušetřit nemalou částku a pořídit tak danou věc klidně o polovinu levněji. 

Jestliže se vydáte do Egypta, rozhodně nepřeslechnete slovo bakšiš, což je spropitné, které je očekáváno za každou sebemenší službu. Neposkytnutí spropitného v hotelích se může odrazit v ochotě a kvalitě servisu.

Náboženství

Převažujícím náboženstvím v Egyptě je islám, až 90 % obyvatel jsou muslimové, zbytek křesťané.

Stručná historie Egypta

Mezi nejznámější historické mezníky patří bezpochyby období faraonů, jejichž pyramidy jezdí obdivovat turisté z celého světa. První písemná zmínka o zemi pochází z 3. tisíciletí před n.l., kdy došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta na základě pokynu tehdejšího panovníka Narmera, známého i pod jménem Meni. Období vlády faraonů trvalo téměř 3 tisíciletí. Ke konci období faraonů však nastal v zemi chaos a země se rozpadla na malé kousky. K jejímu sjednocení došlo za vlády Mentuhotepa II.. Následně byl Egypt pod vládou kmene Hyksósů, nadvláda však byla velice brzy převzata libanonskými kmeny a Núbijci.

Po roce 343 před n.l. po smrti panovníka Nachthareheba se moci ujali Peršané, které nakonec vytlačil makedonský vůdce Alexandr Veliký, který se tak stal novým panovníkem říše. Egypt se následně stal součástí Byzantské říše a došlo k přijetí islámu. 

Od 10. století za vlády rodu Fátimovců, kdy nastal v zemi obrat, došlo ke vzniku samostatného egyptského státu s hlavním městem Káhirou. V tomto období začala země prosperovat a vzkvétat, a to i přes to, že byla zužována morovými epidemiemi, suchem a hladomorem.

V 16. století převzala vládu nad Egyptem Osmanská říše. Následně byl Egypt dobyt Napoleonem Bonapartem, který zde začal s archeologickým průzkumem. Ani francouzská nadvláda však netrvala dlouho a po první světové válce se stala protektorátem Velké Británie.

V roce 1922 došlo ke vzniku Egyptského království. V roce 1953 nastal převrat a byla ustanovena Egyptská republika, která se potýkala s problémy s Izraelem. V roce 2011 došlo k povstání v rámci tzv. Arabského jara, kdy tisíce lidí vyrazili do ulic bojovat se státními silami. V té době, po úprku prezidenta Husního Mubáraka se roku 2012 konaly demokratické volby, které vyhrál Muhammad Mursí. Ten byl však po roce vlády sesazen a nahrazen maršálem Abd al- Fattáh as-Sisí, který vládne dodnes. V dnešní době žije Egypt převážně z cestovního ruchu.

Kultura v Egyptě

Egyptská kultura je značně odlišná od té naší. Jedná se muslimskou zemi, která ctí své zvyklosti, proto se chovejte tolerantně a respektujte pravidla místní muslimské kultury. Egypťané nemají rádi výstřednosti, jak v oblékání, tak v chování. V žádném případě se nepouštějte do politických debat a rozmluv o islámu.

Nákupy a suvenýry

Pro Egypt je typické smlouvání. Nikdy nepřistupujte na první nabídnutou cenu, zaplatili byste nehorázně přemrštěné částky. Nebojte se nabídnout částku minimálně o polovinu nižší, obchodníci berou smlouvání jako hru a většinou přistoupí na vámi nabídnutou částku. Pro Egypt jsou typické suvenýry z tržišť s řemeslnými produkty, keramikou, textilem, kůží, šperky či třeba kořením. 

Pokud smlouvání není nic pro vás, vyhněte se tržištím a bazarům a vyhledejte kamenné obchody s pevnými cenami.

Otevírací doba v egyptských obchodech se standardně pohybuje od 9 do 20 hodin, v neděli má drtivá většina obchodů zavřeno.

Článek pro vás napsal:
Aktualizováno: 13.5.2024