Aerolinky / Czech Airlines / Cestování s dětmi u Czech Airlines

Logo Czech AirlinesCzech Airlines

OK
Praha

Cestování s dětmi u Czech Airlines

Cestování s dětmi do 2 let

Děti do dvou let mohou cestovat na klíně dospělého nebo mít zakoupené své vlastní sedadlo. Pokud má dítě své vlastní sedadlo, musí sedět v autosedačce certifikované pro leteckou dopravu. Děti s vlastním sedadlem mají nárok na kabinové zavazadlo, dle zakoupeného tarifu.

Pokud dítě cestuje na klíně dospělého platí pouze 10% ceny letenky, pokud má své vlastní sedadlo, platí 75 % ceny letenky.

Cestování s dětmi od 2 do 12 let

Děti v této věkové kategorii mají při nákupu letenek 25 % slevu. Mají nárok na přepravu zavazadel v závislosti na tarifu, ve kterém mají nakoupenou letenku. V letadle jsou bezplatně usazeny vedle doprovázející osoby.

Nedoprovázené děti

Děti ve věku od 12 let mohou cestovat samostatně bez doprovodu dospělé osoby (pokud to legislativa dané země nestanovuje jinak). Dětem ve věku od 6 do 17 let je na letech ČSA poskytována služba "Nedoprovázené děti". Více informací o této službě naleznete na tomto odkazu.