qatar airways

Probíhající pandemie významně omezila možnosti cestování. Česká republika se šíření koronaviru snaží zabrzdit mimo jiné uzavřením hranic, k podobným opatřením už přistoupila celá řada zemí. Přinášíme kompletní přehled, jak na koronavirus reagují jednotlivé země a jaké podmínky v nich aktuálně platí pro cestovatele.

Druhou část týkající se Ameriky, Afriky a Oceánie najdete zde.

Situaci budeme sledovat a důležité změny aktualizovat.

 

Evropa

Albánie

Vešekré lety jsou zrušeny.

Belgie

Umožňuje vstup pouze cestovatelům z EU (včetně ČR), Švýcarska a Velké Británie.

Bosna a Hercegovina

Vstup je zcela zakázán cestujícím z  Číny, Japonska, Íránu, Itálie, Francie, Německa, Rakouska, Rumunska, Španělska, Švýcarska a Jižní Koreje. Výjimku mají státní příslušníci Bosny a Hercegoviny, kteří však musí vyplnit dotazník a budou podrobeni lékařskému dohledu.

Bulharsko

Vstup je zcela omezen. Výjimku mají státní příslušníci Bulharska, jedinci s přechodným pobytem a obyvatelé EU (včetně ČR). Cestující z Německa, Španělska, Francie, Nizozemska Švýcarska a Itálie se však přes Bulharsko pouze mohou vrátit do své vlasti.

Chorvatsko

Chorvatsko uzavřelo své hranice. Vstup je ale možný pro státní příslušníky Chorvatska, obyvatele EU (včetně ČR) a další vybrané skupiny osob.

Česká republika

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků ČR a jedinců s přechodným pobytem.

Černá Hora

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Černé Hory. Ti musí počítat s karanténou.

Dánsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Dánska, osob majích vážný důvod návštěvy nebo těch, kteří zde pouze přestupují.

Estonsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Estonska, pracovníků z Litvy a těch, kteří přes Estonsko pouze projíždějí.

Finsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Finska a obyvatel EU (včetně ČR).

Francie

Vstup je povolen pouze cestujícím z Schengenu (včetně ČR), Švýcarska a Velké Británie.

Itálie

Pro vstup jako turista nesmíte využít vybraná letiště zejména na severu země. Pokud cestujete za prací, daná letiště je možné použít, musíte o svém příletu ale informovat italské úřady.

Kosovo

Vstup je zakázán cestujícím z Číny v případě, že nemají lékařské potvrzení.

Kypr

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Kypru a pracovníků přijíždějících ze zahraničí. Ti ale musí mít lékařské potvrzení staré max. 4 dny a musí počítat se 14denní karanténou.

Litva

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Litvy. Ti musí počítat s karanténou. Od 26. března není možný ani tranzit přes Litvu.

Lotyšsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Lotyšska.

Lucembursko

Vstoupit mohou občané EU (včetně ČR), Schengenu a Velké Británie plus vybrané skupiny osob. Pro ostatní platí zákaz až do 17. dubna.

Maďarsko

Zcela uzavřené hranice, vstoupit mohou státní příslušníci Maďarska.

Malta

Veškeré lety jsou přerušeny.

Moldávie

Vstup je zcela zákázán s výjimkou státních příslušníků Moldávie.

Německo

Vstup je povolen pouze cestujícím z Schengenu (včetně ČR), Švýcarska a Velká Británie. Všichni musí vyplnit formulář týkající se zdravotního stavu.

Nizozemsko

Vstup je povolen cestujícím z EU (včetně ČR), Švýcarska a Velké Británie.

Norsko

Vstup je povolen cestujícím z EU (včetně ČR) a Velké Británie, musí počítat s 14denní karanténou. Ostatním je vstup zcela zakázán.

Polsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Polska, pracovníků a dalších skupin.

Portugalsko

Řada letů je zrušena, a to minimálně do 17. dubna. Vstup z několika států je ale umožněný, jedná se zejména o EU (včetně ČR).

Rakousko

Také Rakousko výrazně omezilo možnosti vstupu do země. Pokud si vyřídíte lékařské potvrzení v angličtině či němčině staré max. 4 dny, vstup do země vám bude umožněn.

Rumunsko

Vstup je povolen pouze cestujícím ze zemí EU (včetně ČR), VB, Švýcarska a státním příslušníkům Rumunska. Cestující přijíždějící ze zemí s výskytem více než 500 potvrzených případů COVID-19 musí počítat se 14denní karanténou.

Rusko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Ruska.

Řecko

Vstup je umožněn pouze cestovatelům z EU (včetně ČR), Švýcarska a Velké Británie. Ti musí počítat s 14denní karanténou.

Severní Makedonie

Všechny cestující čeká 14denní karanténa, v případě cestujících z Číny, Itálie, Španělska, Německa, Francie a Íránu je vstup zcela zakázán.

Srbsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Srbska. Ti musí počítat se 14denní karanténou, v určitém případě se její trvání může protáhnout až na 28 dní.

Španělsko

Vstup je zcela zakázán s výjimkou státních příslušníků, vybraných skupin osob a cestujících z EU (včetně ČR).

Švédsko

Vstup je povolen obyvatelům z EU včetně ČR a vybraným skupinám osob.

Švýcarsko

Vstup je povolen obyvatelům z některých zemí EU včetně ČR a vybraným skupinám osob.

Ukrajina

Hranice jsou zcela uzavřeny, a to minimálně do 3. dubna. Výjimku mají státní příslušníci Ukrajiny.

 

 

Asie

Arménie

Omezení se týká vydávání víz cestovatelům z Číny. Cestující z Íránu musí o víza žádat předem, nelze je vyřídit až na letišti. Vstoupit do země nesmí cestující z několika států, ČR mezi nimi zatím není.

Ázerbájdžán

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků.

Bahrajn

Vízum není možné vyřídit až na letišti. Obyvatelům velké části evropských zemí včetně ČR není umožněn vstup. Na ostatní čeká ověření jejich zdravotního stavu. 

Bangladéš

Cestujícím, kteří v březnu navštívili EU, je zcela zakázán vstup. Vízum pro ostatní není možné vyřídit až na letišti.

Barma

Veškeré vydávání víz je pozastaveno do 30. dubna.

Brunej

Vstup je zakázán cestujícím, kteří v posledních 14 dnech navštívili některou ze zemí EU (včetně ČR), Švýcarsko, Velkou Británii či vybrané provincie Číny. Ostatní musí počítat s karanténou.

Čína

Všichni cestující musí počítat se 14denní karanténou.

Filipíny

Cestujícím z Číny, Hongkongu a Macaa je zakázán vstup. Cestující z Íránu a Itálie musí doložit svůj zdravotní stav.

Gruzie

Vstup je zcela zakázán všem cestujícím, výjimku mají státní příslušníci Gruzie a další skupiny osob.

Hongkong

Vstup je zakázán cestujícím, kteří v posledních 14 dnech navštívili Itálii, Jižní Koreu či provincii Chu-pej v Číně. Všichni ostatní musí počítat s karanténou.

Indie

Veškeré lety jsou přerušeny minimálně do 29. března.

Indonésie

Vízum už není možné získat po příletu, dané opatření platí minimálně do 20. dubna. Vstup je zcela zakázán cestujícím, kteří v posledních 14 dnech navštívili Čínu, Francii, Německo, Íran, Itálii, Španělsko, Švýcarsko, Velkou Británii nebo Vatikán.

Írán

Cestující z Číny, Hongkongu a Macaa si nově musí vyřídit vízum. Zakázán je vstup obyvatelům UAE.

Irák

Lety jsou zrušeny minimálně do 28. března.

Izrael

Vstup je zcela zakázán všem cestujícím s výjimkou státních příslušníků Izraele.

Japonsko

Cestující, kteří v posledních 14 dnech navštívili některou z vybraných provincií Číny, JIžní Koreje, Itálie, Islandu, Španělska, Švýcarska či Íránu, mají zákaz vstupu. Pokud cestujete z ostatních zemí EU včetně ČR, musíte si vyřídit vízum.

Jordánsko

Vstup je zcela zakázán.

Kambodža

Vstup je zcela zakázán cestujícím z Francie, Německa, Íránu, Itálie, Španělska a USA.

Katar

Vstup je zcela zakázán pro všechny cestující s výjimkou státních příslušníků Kataru.

Kazachstán

Vstup je zcela zakázán pro všechny cestující s platností od 16. března do odvolání.

Kuvajt

Vstup je zcela zakázán pro všechny cestující s výjimkou státních příslušníků Kuvajtu.

Kyrgystán

Všechny lety jsou přerušeny.

Libanon

Vstup je zcela omezen, dané opatření platí minimálně do 29. března.

Jižní Korea

Cestujícím z provincie Chu-pej je vstup zakázán. Ostatní musí počítat s instalací monitorování do mobilu a s vyplněním formulářů.

Macao

Vstup je zakázán cestovatelům, kteří v posledních 14 dnech navštívili oblast Chu-pej. Ti, kteří navštívili Írán, Itálii či Jižní Koreu musí počítat s karanténou.

Malajsie

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Malajsie. Ti musí počítat se 14denní karanténou.

Maledivy

Cestujícím, kteří v uplynulých 14 dnech navštívili Bangladéš, Čínu, Íran, Itálii, Malajsii, Španělsko, Srí Lanku, Velkou Británii či vybrané oblasti v JIžní Koreji, Francii a Německu, je vstup zakázán. Ostatní přijíždějící za jiným účelem než turismus budou v karanténě.

Mongolsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Mongolska. Ti musí počítat se 14denní karanténou.

Nepál

Přílet je možný pouze na letiště Kathmandu, do 30. dubna je třeba mít vízum vyřízené předem a po příletu počítat s karanténou.

Omán

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Ománu.

Pákistán

Všechny lety jsou zrušeny, a to minimálně do 4. dubna.

Saudská Arábie

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Saudské Arábie.

Singapur

Cestujícím, kteří přijíždí na krátkou dobu, je vstup zakázán. Cestující s pracovním povolením musí mít předchozí schválení.

Srí Lanka

Všechna letiště jsou uzavřena, a to minimálně do 25. března.

Tádžikistán

Cestující, kteří v uplynulých 14 dnech navštívili Afgánistán, Belgii, Čínu, Dánsko, Německo, Velkou Británii, Íran, Itálii, Francii, Jižní Koreu, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko či USA, musí počítat s karanténou.

Thajsko

Všichni cestující kromě státních příslušníků Thajska musí doložit lékařské potvrzení o vyšetření na COVID-19 staré maximálně 72 hodin a zároveň předložit doklad o cestovním pojištění s min. krytím ve výši 100 000 USD.

Tchaj-wan

Vstup je zcela omezen s výjimkou osob s cestovním pasem Tchaj-wanu. Ti musí počítat se 14denní karanténou.

Turecko

Vstup je zcela omezen pro obyvatele řady států včetně ČR.

Turkmenistán

Vstup je zcela omezen pro obyvatele řady států, ČR mezi nimi zatím není. Všichni ale musí předložit ověření dokazující, že jejich test na koronavirus byl negativní.

UAE

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků UAE.

Uzbekistán

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Uzbekistánu.

Vietnam

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Vietnamu a vybraných skupin osob.

Covid-19: Velký přehled omezení v Evropě a Asii!
Štítky:        

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Získejte cestovatelské tipy jako první!