qatar airways

AKTUALIZACE 30. května // Probíhající pandemie významně omezila možnosti cestování. Přinášíme kompletní přehled, jak na koronavirus reagují jednotlivé země a jaké podmínky v nich aktuálně platí pro cestovatele. Kam tedy aktuálně můžete vycestovat?

 

Pro přehlednost země barevně označíme.

Červená znamená kompletně uzavřené hranice pro obyvatele ČR

Žlutá znamená nutnost počítat s karanténou či splnit požadavky pro vstup

Zelená značí volný vstup

 

Situace se mění každou chvíli, vždy si proto u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu ověřte, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily!

 

Evropa

Albánie

Veškeré lety jsou zrušeny. Podle zatím neoficiálních informací by se ale hranice pro občany ČR měly otevřít již 1. června, a to bez nutnosti otestování či karantény. 

Belgie

Na hranicích jsou obnovené kontroly. Do Belgie mohou přijet státní příslušníci (14denní karanténa), pracovníci a další skupiny s přechodným pobytem. Možný je i přejezd přes Belgii při návratu do vlasti, je ale nutné prokázat nezbytnost cesty.

Bosna a Hercegovina

Vstup je zakázán, výjimku mají státní příslušníci a vybrané skupiny osob. Od 1. června je vstup povolen obyvatelům Chorvatska, Srbska a Černé Hory, dá se očekávat, že se postupně seznam povolených zemí rozšíří.

Bulharsko

Vstup je povolen, až na výjimky je ale třeba počítat se 14denní karanténou. Podle neoficiálních informací by se ale brzy měla povinná karanténa zrušit.

Bělorusko

Nutné je počítat se 14denní karanténou.

Chorvatsko

Chorvatsko otevřelo své hranice, dál není nutné sdělovat důvod cesty, třeba je ale nahlásit údaje o místě a délce pobytu i kontaktní údaje. 

TIP: Vše můžete nahlásit předem zde: entercroatia.mup.hrNikde pak nebudete muset dlouho čekat.

Černá Hora

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Černé Hory.

Česká republika

Na 48 hodin mohou bez povinnosti předložení negativního testu nebo karantény na území ČR vstoupit občané Slovenska a Maďarska.

Dánsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Dánska, osob majích vážný důvod návštěvy (neturisté) nebo těch, kteří zde pouze přestupují.

Estonsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Estonska, vybraných skupin osob, pracovníků z Litvy a těch, kteří přes Estonsko pouze projíždějí.

Finsko

Vstup je umožněn pouze z pracovních či vážných důvodů, nutné je počítat s karanténou (s možností vycházet do práce či vyřizováním neodkladných záležitostí). 

Francie

Vstup není krom výjimečných případů povolen. Při vstupu je nutné mít u sebe speciální prohlášení o tom, kam jedete a za jakým účelem. Účel cesty musí být jasně prokázán.

Gibraltar

Vstup není povolen s výjimkou státních příslušníků a vybraných skupin.

Irsko

Hranice jsou otevřeny, cestující ale musí počítat se 14denní karanténou. Nutné je také vyplnit tento formulář týkající se toho, kde bude karanténa probíhat.

Island

Vstup je povolen pouze státním příslušníkům a cestovatelům z EU, Švýcarska a VB. Ti musí počítat se 14denní karanténou. Od 15. června by se hranice měly otevřít pro všechny, v platnosti by měla zůstat karanténa. Vyhnout se jí lze otestováním.

Itálie

Vstup je zakázán turistům. Výjimku mají státní příslušníci i jedinci cestující za prací. Trajekty na Sicílii fungují, pro Sardinii je nutné vyplnit formulář pro příjezd a odjezd z ostrova ve větším časovém předstihu.

Od 3. června se hranice otevřou pro turisty.

Kosovo

Vstup je zakázán, výjimku mají státní příslušníci Kosova a vybrané skupiny osob. Ti musí počítat s karanténou.

Kypr

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Kypru a pracovníků přijíždějících ze zahraničí. Ti ale musí mít lékařské potvrzení staré max. 4 dny a musí počítat se 14denní karanténou.

Od 9. června budou obnoveny pravidelné lety, od 20. června pak charterové lety. Nutné bude předložit negativní test na COVID-19 absolvovaný max. 72 hodin před odletem.

Litva

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Litvy a vybraných skupin osob.

Lotyšsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Lotyšska.

Lucembursko

Zatím je doporučené necestovat. Od 1. června obnovuje provoz letiště, první lety do Prahy byly avizovány po 1. července 2020. Kontroly na hranicích budou zcela zrušeny 15. června.

Maďarsko

Vstup je umožněn na 48 hodin.

Malta

Letiště je uzavřeno do 1. července.

Moldavsko

Vstup je zcela zákázán s výjimkou státních příslušníků, a to až do 30. června

Německo

Vstup je povolen pouze státním příslušníkům a jedincům cestujícím za profesními aktivitami či z vážných důvodů (nutné předložit příslušné doklady). Turistům vstup povolen není.

Nizozemsko

Vstup sice je povolen cestujícím z EU (včetně ČR), Švýcarska a Velké Británie, pro cestu ale fakticky musíte mít důvod (nikoliv turismus) . Pokud přijíždíte z koronavirem vysoce zasažené země, předem je nutné vyplnit speciální formulář Health Declaration Form.

Norsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Norska, jedinců žijících či pracujících v Norsku a těch, kteří se přes Norsko vrací do vlasti.

Norská vláda k 15. červnu zváží otevření hranic pro rekreační cestování do/z severských zemí a k 20. červenci otevření hranic pro rekreační cestování do/z některých sousedních evropských zemí (blíž není specifikováno).

Polsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Polska, pracovníků a dalších vybraných skupin.

Od 12. června by se měly otevřít pozemní hranice pro sousedské země. Mezinárodní letecká doprava by se měla obnovit 6. června.

Portugalsko

Řada letů je zrušena. Lety z několika států jsou ale umožněny.  Letecké společnosti ale mohou vyžadovat předložení dokladů o bydlišti v Portugalsku při nástupu do letadla (dle našich info WizzAir z Vídně nic takového nevyžadoval). Překročení pozemních hranic ze Španělska do Portugalska osobním vozem není pro občany třetích zemí (včetně zemí EU) možné.

Rakousko

Také Rakousko výrazně omezilo možnosti vstupu do země. Prokázat se musíte negativním testem na Covid-19, test nesmí být starší než 4 dny. Formulář najdete zde.

Pokud Rakouskem jen projíždíte (například na letiště), je to možné a netýká se vás karanténa. Předložit však obvykle musíte negativní test.

Rumunsko

Umožněn je pouze tranzit.

Rusko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Ruska a vybraných skupin osob. Povolen je mezinárodní tranzit.

Řecko

S řadou zemí je přerušeno letecké spojení. Cestující musí počítat se 14denní karanténou.

Od 15. června je možné přiletět na letiště v Athénách či Soluni za účelem turistiky bez povinné karantény. Při vstupu do Řecka ale můžete být podrobeni namátkovým testům na Covid-19. Od 1. července by se měla otevřít další letiště včetně těch ostrovních.

Severní Makedonie

Hranice jsou uzavřeny, výjimku mají státní příslušníci a vybrané skupiny osob.

Slovensko

Na 48 hodin můžete na Slovensko vycestovat, nemusíte podstupovat testování ani karanténu. Předložit musíte tento formulář. Vstup je jinak omezen s výjimkou státních příslušníků Slovenska. Ti musí počítat s karanténou.

Slovinsko

Vstup do země je v určitých případech umožněn i bez nutnosti absolvovat 14denní karanténu. Do Slovinska tak můžete jet za účelem turismu, předložit musíte potvrzení o rezervaci. Slovinsko také umožňuje tranzit do Chorvatska.

Spojené království

Británie nereguluje možnosti vstupu občanů ČR na své území.

Od 8. června zavádí povinnou 14denní karanténu.

Srbsko

Umožněn je vstup všem cizincům, není vyžadován test ani karanténa.

Španělsko

Vstup je povolen pouze vybraným skupinám osob, využívat je možné pouze vybraná letiště. všichni cestující musí počítat se 14denní karanténou.

Švédsko

Vstup je povolen obyvatelům z EU včetně ČR a vybraným skupinám osob.

Švýcarsko

Vstup je povolen pouze státním příslušníkům Švýcarska, pracovníkům a vybraným skupinám osob. Musíte předložit přesný důvod návštěvy.

Ukrajina

Všechny lety jsou zrušeny a hranice uzavřeny.

 

 

Asie

Arménie

Vstup je zakázán, výjimku mají státní příslušníci.

Ázerbájdžán

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků a dalších vybraných skupin. Částečné obnovení letů se očekává od 15. června.

Bahrajn

Obyvatelům velké části evropských zemí včetně ČR není umožněn vstup. Na ostatní čeká ověření jejich zdravotního stavu. 

Bangladéš

Mezinárodní lety jsou pozastaveny do 15. června.

Barma

Lety a vydávání víz je pozastaveno do 15. června.

Bhútán

Vstup je zakázán. Vydávání víz na letišti je pozastaveno.

Brunej

Vstup je zakázán, víza jsou dočasně pozastavena.

Čína

Čína povoluje vstup pouze cizincům cestujícím za obchodními, vědeckými a podobnými aktivitami. Ti musí žádat o víza čínských ambasádách či konzulátech.

Filipíny

30denní bezvízový pobyt na Filipínách za účelem turismu je přerušen. Možný je pouze tranzit.

Gruzie

Vstup je zcela zakázán všem cestujícím, výjimku mají státní příslušníci Gruzie a další skupiny osob. Neoficiálně by se lety z Česka do Gruzie měly obnovit od 1. července.

Hongkong

Vstup je zakázán všem cestujícím, výjimku mají státní příslušníci a další vybrané skupiny. Možný není ani tranzit.

Indie

Veškeré lety jsou přerušeny, pozastavena je platnost všech již vydaných indických víz. Zatím jsou obnovovány pouze vnitrostátní lety.

Indonésie

Vstup není umožněn, výjimku mají státní příslušníci a vybrané skupiny osob.

Írán

Pozemní hranice jsou uzavřené, ponecháno bylo jen minimum leteckých spojů do Teheránu. Po příletu je nutné projít lékařským vyšetřením včetně otestování a vyplnit formuláře. 72 hodin po příletu je nutné se zdržovat na udané adrese, v případě pozitivnío testu platí 14denní karanténa.

Irák

Lety jsou zrušeny.

Izrael

Vstup je zcela zakázán všem cestujícím s výjimkou státních příslušníků Izraele a cestujících se speciálním povolením.

Japonsko

Cestující ze 111 zemí světa včetně ČR mají zákaz vstupu. Zrušena byla platnost již udělených víz občanům Schengenského prostoru, a to až do 30. června.

Jordánsko

Mezinárodní lety jsou zrušeny.

Kambodža

Vydání víz po příletu a e-víz je dočasně pozastaveno. O vízum je nutné zažádat na zastupitelských úřadech Kambodže (pro ČR v Berlíně). Cestující také musí předložit certifikát o výsledku testování na covid-19 (jeho stáří max. 72 hodin) + pojištění na alespoň 50 tis. USD. Na místě budete znovu otestováni.

Katar

Vstup je zcela zakázán pro všechny cestující s výjimkou státních příslušníků Kataru.

Kazachstán

Do Kazachstánu létá jen minimum mezinárodních spojů. Ihned po příletu je nutné podstoupit vyšetření na COVID-19 a následně dodržovat domácí karanténu po dobu 12 dní. Nově je také možné předložit negativní PCR test ne starší než 5 dnů a následně mít 14 dní domácí karanténu. Vízová povinnost je zavedena do 1. listopadu.

Kuvajt

Lety jsou zrušeny.

Kyrgystán

Lety jsou zrušeny.

Libanon

Lety jsou zrušeny. Komerční lety by měly být obnoveny 8. června.

Jižní Korea

Short-term víza jsou neplatná, osvobození od vízové povinnosti je dočasně pozastaveno. Informace poskytne Velvyslanectví Korejské republiky v Praze. Nutné je počítat s karanténou a instalací mobilní aplikace.

Macao

Vstup je umožněn pouze rezidentům.

Malajsie

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Malajsie a vybraných skupin osob. Ti musí počítat se 14denní karanténou.

Maledivy

Vstup včetně tranzitu je až na výjimky zakázán. Letiště pro mezinárodní lety by se mělo otevřít 1. července.

Mongolsko

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Mongolska a vybraných skupin osob. Ti musí počítat se 14denní karanténou. Zákaz je platný min. do 30. června.

Nepál

Mezinárodní lety jsou zrušeny do 14. června.

Omán

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Ománu.

Pákistán

Všechny mezinárodní lety jsou zrušeny.

Saudská Arábie

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Saudské Arábie.

Severní Korea

Turistům je vstup zakázán, výjimku mají cestující za obchodním účelem (ti musí počítat se 14denní karanténou).

Singapur

Cestujícím, kteří přijíždí na krátkou dobu, je vstup zakázán. Cestující s pracovním povolením musí mít předchozí schválení. Od 2. června by měly být povolené tranzity.

Srí Lanka

Všechna letiště jsou uzavřena. Příjezdy zahraničních turistů by měly být povoleny od 1. srpna.

Tádžikistán

Vstup je až na výjimky zakázán.

Thajsko

Všechny lety jsou zrušeny. K obnově mezinárodních letů by mělo docházet od 30. června.

Tchaj-wan

Všechny lety jsou zrušeny.

Turecko

Vstup je zcela omezen pro obyvatele celé řady států včetně ČR.

Turkmenistán

Všechny mezinárodní lety jsou zrušeny.

UAE

Lety (s určitými výjimkami) jsou zrušeny.

Uzbekistán

Všechny lety jsou zrušeny.

Vietnam

Vstup je zcela omezen s výjimkou státních příslušníků Vietnamu a vybraných skupin osob.

 

I když jsou některé země označené zeleně, v tuto chvíli je mnohdy nemožné se do nich dostat. Neexistují letecká spojení, při cestě autem pak řada zemí nepovoluje přejezd přes jejich území.

Druhou část týkající se Ameriky, Afriky a Oceánie najdete zde.

Kam je povoleno vycestovat v Evropě a Asii
Štítky:        

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Získejte cestovatelské tipy jako první!