Letní cestovatelská sezona už je v plném proudu! Aby bylo pro vás vyhledání dovolené ještě snazší, přinášíme vám seznam podmínek vstupu do oblíbených dovolenkových destinací.  Tento seznam pro vás budeme pravidelně aktualizovat. 

Poslední aktualizace: 4.10.2021

Evropa

🇦🇱 Albánie

Zájezdy do Albánie najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam: 
Od 6.9. dochází při cestách do Albánie ke změně. Všichni cestující do země musí doložit potvrzení o bezinfekčnosti – potvrzení o očkování/ potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních šestí měsících / PCR test (ne starší než 72 hodin) / antigenní test. Děti do 6 let žádné potvrzení o bezinfekčnosti předkládat nemusí. 

Podmínky pro cestu zpět: 
Albánie je nově na cestovatelském semaforu zařazena do tmavě červené barvy. Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR (max 72 hodin před začátkem cesty) nebo antigenní test (max 24 hodin před začátkem cesty).  Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test a to nejdříve 5. den po návratu a maximálně 14. den po návratu. Do výsledku testu je nutné být v samoizolaci. Výjimku mají očkovaní cestovatelé a osoby, které prodělaly onemocnění covid-19. 

🇧🇬 Bulharsko 

Zájezdy do Bulharska najdete na tomto odkazu.

Podmínky pro cestu tam: 
Všichni cestující, přijíždějící z ČR  musí při vstupu do Bulharska předložit platný digitální EU COVID certifikát o ukončeném očkování, nebo  prodělaném onemocnění COVID-19, nebo  negativním testu na COVID-19. Případně předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU. Pokud tyto podmínky cestující nesplní, bude na ně uvalena 10 denní karanténa v místě ubytování.

Podmínky pro cestu zpět: 
Bulharsko je na cestovatelském semaforu zařazeno do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci. 

🇭🇷 Chorvatsko 

Zájezdy do Chorvatska najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam: 
Od 1.7. musí čeští občané při cestách do Chorvatska předložit platný digitální EU COVID certifikát. Pokud jej nemají, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek. Cestující bez COVID certifikátu musí předložit na hranicích potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru) nebo negativním výsledku antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru). Další možností je prokázat potvrzením o úplném očkování, pokud od druhé dávky uběhlo 14 dní.  Doporučuje se, aby cestující vyplnili příjezdový formulář EnterCroatia. Výjimku mají děti do 12 let, jejichž rodiče splňují alespoň jednu z podmínek. Podrobné informace můžete sledovat zde

Podmínky pro cestu zpět: 

Chorvatsko je na cestovatelském semaforu zařazeno do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci. 

🇮🇹 Itálie

Zájezdy do Itálie najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam:
Každý cestující musí před vstupem do Itálie vyplnit online formulář.  Cestující se musí prokázat EU Certifikátem –  potvrzením o negativním  PCR testu nebo antigenním testu (ne starším než 48 hodin) nebo certifikátem o úplném očkování (od poslední dávky muselo uběhnout 14 dní) nebo potvrzením o prodělání onemocnění Covid-19 v uplynulých 6 měsících. Výjimku mají děti do 6 let. 

Podmínky pro cestu zpět:
Itálie je na cestovatelském seznamu zařazena do oranžové barvy. Všichni cestující musí před příjezdem vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit PCR nebo antigennímu testu. Do výsledku testu není nutná samoizolace. Výjimku z testování mají očkované osoby (od poslední dávky muselo uběhnout 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech.

🇪🇸 Kanárské ostrovy

Zájezdy na Kanárské ostrovy najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam:

Česká republika jako taková není na španělském seznamu rizikových zemí. Španělsko nově vyžaduje od všech osob pocházejících a pravděpodobně i přijíždějících  z Prahy nebo Moravskoslezského  kraje průkaz o bezinfekčnosti ( certifikát o ukončeném očkování/ antigenní test / PCR test / potvrzení o prodělání nemoci). Všichni cestující mají povinnost vyplnit před cestou tento příjezdový formulář

Podmínky pro cestu zpět:

Kanárské ostrovy jsou na cestovatelském seznamu zařazeny do oranžové barvy. Všichni cestující musí před příjezdem vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit PCR nebo antigennímu testu. Do výsledku testu není nutná samoizolace. Výjimku z testování mají očkované osoby (od poslední dávky muselo uběhnout 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech.

🇨🇾 Kypr 

Zájezdy na Kypr najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam: 
Všichni cestující musí před odletem vyplnit formulář Cyprus Flight Pass (do 24 hodin před odletem). Na letišti vás mohou namátkově otestovat (na náklady Kyperské republiky). 

Podmínky pro cestu zpět: 
Kypr je cestovatelském semaforu zařazen do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci. 

🇵🇹 Madeira

Zájezdy na Madeiru najdete na tomto odkazu.

Podmínky pro cestu tam: 
Všichni cestující na Madeiru musí před cestou podstoupit PCR test a prokázat se negativním výsledkem ( ne starším než 72 hodin). Test je možné absolvovat i po příletu na Madeiru. Všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář. Očkovaní, kteří doloží certifikát o kompletním očkování  test podstupovat nemusí. Výjimka platí rovněž pro cestující, kteří onemocnění Covid-19 prodělali (v uplynulých 90 dnech) a mohou to doložit potvrzením. 

Podmínky pro cestu zpět: 

Madeira je na cestovatelském seznamu zařazena do oranžové barvy. Všichni cestující musí před příjezdem vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit PCR nebo antigennímu testu. Do výsledku testu není nutná samoizolace. Výjimku z testování mají očkované osoby (od poslední dávky muselo uběhnout 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech.

🇲🇹 Malta

Zájezdy na Maltu najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam: 
Všichni cestující na Maltu jsou povinni vyplnit dva formuláře (Formulář 1, Formulář 2). Všichni cestující se musí prokázat očkovacím certifikátem (od poskytnutí poslední dávky muselo uplynout 14 dní). 

Podmínky pro cestu zpět:
Všichni cestující (nad 6 let věku), kteří se vrací ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená barva) musí vyplnit příjezdový formulář. Zároveň musí ještě před cestou, nebo do 5 dní po návratu absolvovat antigenní nebo PCR test. Do výsledku testu není nutná samoizolace. Výjimku z testování mají očkované osoby (od poslední dávky muselo uběhnout 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech.

🇵🇹 Portugalsko

Zájezdy do Portugalska najdete na tomto odkazu.

Podmínky pro cestu tam:
Všichni cestující do Portugalska  musí vyplnit příjezdový formulář. Všichni cestující musí před cestou absolvovat PCR test nebo antigenní test a prokázat se negativním výsledkem (PCR-ne starší než 72 hodin, antigenní- ne starší než 24 hodin).

Podmínky pro cestu zpět:
Portugalsko jena cestovatelském semaforu zařazeno do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci.  

🇦🇹 Rakousko

Zájezdy do Rakouska najdete na tomto odkazu.

Podmínky pro cestu tam: 
Všichni cestující do Rakouska se musí prokázat negativním testem PCR/antigenním nebo potvrzením o vakcinaci nebo potvrzením od prodělání nemoci Covid-19 nebo potvrzením o protilátkách. Pokud očkovaní nejste a onemocnění jste neprodělali a plánujete se  ubytovat v hotelu či využívat v Rakousku restaurace, je nutné testy obnovovat (antigenní každých 48 hodin, PCR každých 72 hodin). 

Podmínky pro cestu zpět: 
Rakousko jena cestovatelském semaforu zařazeno do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci.  

🇬🇷 Řecko

Zájezdy do Řecka najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam: 
Každý cestující nad 18 let musí nejpozději den před odletem (do 23 hod českého času) vyplnit příjezdový formulář. Na základě formuláře mu bude vygenerován QR kód, kterým se prokáže při vstupu do letadla / při vstupu na území Řecka.  Všichni cestující starší 12 let se musí prokázat potvrzením o negativním PCR testu (ne starším než 72 hodin) nebo potvrzením o negativním antigenním testu (ne starším než 48 hodin) nebo potvrzením o úplném očkování (14 dní po poslední dávce) nebo potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 (2 – 9 měsíců před návštěvou).  Řecko uznává pouze testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (ne test ze slin). 

Podmínky pro cestu zpět: 
Řecko je na cestovatelském semaforu zařazeno do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci. 

 

 🇸🇰 Slovensko

Zájezdy na Slovensko najdete na tomto odkazu.

Podmínky pro cestu tam: 
Všechny přijíždějící osoby z ČR musí vyplnit příjezdový formulář e-hranice a doložit doklad o úplném očkování. Neočkované osoby musí podstoupit karanténu. Děti do 12 let se řídí režimem rodičů. 

Podmínky pro cestu zpět: 
Slovensko je na cestovatelském semaforu zařazeno do červené barvy. Před návratem do ČR je nutné podstoupit antigenní test (provedený max 24 hodin před začátkem cesty) nebo PCR test (provedený max 72 hodin před začátkem cesty) a mít potvrzení o jeho výsledku. Všichni cestující musí rovněž vyplnit příjezdový formulář (bez výjimek). Nejdříve 5. den po návratu a nejpozději 14. den po návratu je nutné absolvovat PCR test a do jeho výsledku vyčkat v samoizolaci. 

🇪🇸 Španělsko

Zájezdy do Španělska najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam: 
Česká republika jako taková není na španělském seznamu rizikových zemí. Španělsko nově vyžaduje od všech osob pocházejících z Prahy nebo Moravskoslezkého  kraje průkaz o bezinfekčnosti ( certifikát o ukončeném očkování/ antigenní test / PCR test / potvrzení o prodělání nemoci). Všichni cestující mají povinnost vyplnit před cestou tento příjezdový formulář

Podmínky pro cestu zpět:
Španělsko  je na cestovatelském seznamu zařazeno do oranžové barvy. Všichni cestující musí před příjezdem vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit PCR nebo antigennímu testu. Do výsledku testu není nutná samoizolace. Výjimku z testování mají očkované osoby (od poslední dávky muselo uběhnout 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech.

 Další země

🇪🇬 Egypt 

Zájezdy do Egypta najdete na tomto odkazu. 

Podmínky pro cestu tam:
Při cestách do Egypta se všichni cestující nad 6 let musí prokázat  negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 72 hodin). Všichni cestující musí rovněž vyplnit tento formulář.  Od 24.6. 2021 uznává Egypt potvrzení o dokončené vakcinaci (od poslední dávky muselo uplynout 14 dní). Očkovaní cestující se nemusí prokazovat negativním testem. 

Podmínky pro cestu zpět: 
Na českém cestovatelském semaforu spadá Egypt do tmavě červené barvy. Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR (max 72 hodin před začátkem cesty) nebo antigenní test (max 24 hodin před začátkem cesty).  Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test a to nejdříve 5. den po návratu a maximálně 14. den po návratu. Do výsledku testu je nutné být v samoizolaci. 

🇵🇭 Filipíny 

Podmínky pro cestu tam:
Na Filipíny momentálně není možné cestovat za účelem turistiky.  Více informací najdete na stránkách ministerstva. 

🇨🇻 Kapverdské ostrovy

Zájezdy na Kapverdy najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam:
Všichni cestující nad 7 let věku se musí prokázat negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 72 hodin) nebo se nechat na vlastní náklady otestovat na místě. Před cestou je nutné vyplnit formulářVíce informací a návod, jak formulář vyplnit najdete na stránkách ministerstva. 

Podmínky pro cestu zpět: 
Na českém cestovatelském semaforu spadají Kapverdy do tmavě červené barvy. Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR (max 72 hodin před začátkem cesty) nebo antigenní test (max 24 hodin před začátkem cesty).  Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test a to nejdříve 5. den po návratu a maximálně 14. den po návratu. Do výsledku testu je nutné být v samoizolaci. 

🇦🇪 Spojené arabské emiráty

Zájezdy do SAE najdete na tomto odkazu. 

Podmínky pro cestu tam:
Při cestách do Spojených arabských emirátů je nutné se prokázat negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 96 hodin). Vstup bez karantény do Emirátu Abu Dhabi je podmíněn seznamem „zelených zemí,“ na kterém se od 31.7. 2021 nachází i ČR . Více informací najdete na stránkách ministerstva.  

Podmínky pro cestu zpět: 
Na českém cestovatelském semaforu spadají Spojené arabské emiráty do tmavě červené barvy. Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR (max 72 hodin před začátkem cesty) nebo antigenní test (max 24 hodin před začátkem cesty).  Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test a to nejdříve 5. den po návratu a maximálně 14. den po návratu. Do výsledku testu je nutné být v samoizolaci. 

🇹🇭 Thajsko 

Zájezdy do Thajska najdete na tomto odkazu

Podmínky pro cestu tam:
V Thajsku trvá nouzový stav. Všichni cestující jsou povinni se podrobit 14denní karanténě. Při pozitivním testu je povinná hospitalizace na vlastní náklady. Cesty na ostrov Phuket jsou umožněny v rámci programu Phuket Sandbox. Podmínkou je doložit kompletní očkování a negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Žádost o vstup do Thajska můžete vyplnit na tomto odkazu. Kompletní podmínky najdete na stránkách ministerstva. 

Podmínky pro cestu zpět: 
Na českém cestovatelském semaforu spadá Thajsko do zelené barvy – návrat zcela bez omezení. 

🇹🇳 Tunisko

Zájezdy do Tuniska najdete na tomto odkazu. 

Podmínky pro cestu tam:
Do Tuniska lze bez karantény cestovat pouze organizovaně (tedy s CK). Pokud plánujete do Tuniska cestovat na vlastní pěst, musíte se podrobit 7denní karanténě. Cestující nad 12 let se musí prokázat negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 72 hodin). Všichni cestující jsou povinni vyplnit a vytisknout příjezdový formulář

Pokud předložíte potvrzení o absolvování očkování nebo prodělání nemoci covid-19 (nemoc nesmí být prodělána v předešlých 6 týdnech), nemusíte se prokazovat negativním testem. 

Podmínky pro cestu zpět:
Na českém cestovatelském semaforu spadá Tunisko do tmavě červené barvy. Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR (max 72 hodin před začátkem cesty) nebo antigenní test (max 24 hodin před začátkem cesty).  Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test a to nejdříve 5. den po návratu a maximálně 14. den po návratu. Do výsledku testu je nutné být v samoizolaci. 

🇹🇷 Turecko 

Zájezdy do Turecka najdete na tomto odkazu. 

Podmínky pro cestu tam:
Všichni cestující do Turecka musí vyplnit příjezdový formulář.  Všichni cestující se musí prokázat negativním výsledkem PCR testu ( ne starším než 72 hodin) nebo negativním výsledkem antigenního testu (ne starším než 48 hodin).  Negativní test nemusí předkládat očkovaní cestovatelé (pokud od poslední dávky očkování uplynulo 14 dní) nebo cestovatelé, kteří prodělali onemocnění covid-19 a mají potvrzení (v uplynulých 180 dnech).

Podmínky pro cestu zpět: 
Na českém cestovatelském semaforu spadá Turecko do tmavě červené barvy. Před návratem je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit PCR (max 72 hodin před začátkem cesty) nebo antigenní test (max 24 hodin před začátkem cesty).  Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test a to nejdříve 5. den po návratu a maximálně 14. den po návratu. Do výsledku testu je nutné být v samoizolaci. 

Cestovatelský semafor: Kam můžete cestovat a za jakých podmínek?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Získejte cestovatelské tipy jako první!